Πώς μπορώ να επεξεργαστώ τα στοιχεία ενός οργανισμού;